İza Zülziletil Ardu Zilzaleha Duası

İza Zülziletil Ardu Zilzaleha suresi kuranı kerimde ki Zilzal yani Deprem adlı surenin adıdır. Bütün sureler faziletlidir ve değer açısından hepsi Allah'u tealanın sözleridir. Bu surede insana çok büyük bir uyarı ve mesaj vardır. Allah'u teala hiç bir insanın kaçamayacağı kıyamet gününden bahseder ve o günün şiddet ve azametini çeşitli örnekler vererek anlatır. Deprem tabiri aslında kıyametin şiddetinin yanında çok basit kalır. Bütün bir alemin yok olmasını düşünmek bile dehşet verici bir hadisedir.
 
Okunuşu
Bismi’llâhi’r-Rahmân’ir-Rahîm
 
(1) İza zülziletil’ardu zilzaleha (2) ve ahrecetil’ardu eskaleha (3) ve kalel’insanü maleha (4) yevmeizin tühaddisü ahbareha (5) bienne rabbeke evha leha (6) yevmeizin yasdürünnasü eştaten liyürev amalehüm (7) femen yağmel miskale zerretin hayren yerehu (8) ve men yağmel miskale zerretin şerren yereh
 
Anlamı:1. Arz şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldığında;
 
2. Ve arz içindeki gizli ağırlığı dışarı çıkardığında;
 
3. Ve insan "buna ne oluyor" dediğinde;
 
4. Arz bütün haberlerini açıklar,
 
5. Rabbinden vahiy alarak!..
 
6. O anda insanlar gruplar halinde fiillerini görmek üzere çıkarlar.
 
7. Kim zerre ağırlığında bile hayır işlediyse onun sonucunu görecek..
 
8. Kim de zerre ağırlığında bile kötülük yaptıysa onun sonucunu görecektir.
 
Bilgi:Zelzele sûresinin ilk okunduğu anda anlaşılan en zâhir manâsı yukarıda ifâde ettiğimizdir. Ancak ne var ki, bu sûrede sadece bu manânın anlatıldığını sanmak, sadece yedide biri su üstünde görülen buzdağını, gördüğünden ibaret zannetmek gafletine benzer!..
 
Bu hususa bir misâl oluşturması için bu sûrenin iki ayrı manâsından daha açıklıyabileceğimiz ölçüler içinde sözetmeye karar verdik. Umarım bu hususların derinliğini düşünmemize faydalı olur.
 
Birinci iç manâ.
 
"Arz" tâbiri dünya ve yeryüzü olarak anlaşıldığı gibi, aynı zamanda tasavvuf ehli tarafından kişinin "bedeni" olarak da anlaşılır. İşte bu yönüyle konuyu ele alırsak; bu sûrenin bildiğimiz klâsik Ölüm öncesini anlattığını kolaylıkla farkedebiliriz.
 
"kişi ölümü tadınca kıyâmeti kopar"
 
hükmünce; kıyâmet ahvalini anlatan Zelzele sûresi, kişinin kıyâmeti olan ölüm halini burada şöyle anlatıyor kabuledilebilir.1. Beden, sinir sistemindeki bioelektrik gücün kesilmesiyle şiddetli bir sarsıntı ile sarsılıp, tükenişe gittiğinde;
 
2. Beden (arz) içindeki gizli ağırlık noktası olan RUH’u, yâni hologramik dalga bedeni serbest bırakıp dışarıya saldığında;
 
3. Kendinde hiç bir değişiklik olmaksızın, bedeninde olan bu değişikliği hissedip, görüp, yaşayıp, kendini RUH bedeniyle tanımaya başlayan insan büyük bir hayret, şaşkınlık ve telâş içinde buna ne oluyor dediğinde.
 
4-5. Rabbinin vahyi sonucu olarak beden, bütün özelliklerini ve Çalışma sistemini, halini ve âkıbetini, kişinin kendisiyle neler yapabileceğini ve artık kendisi olmaksızın, neler elde etmekten mahrum kalacağını, bedenli yaşamın kendisi için geçmişte ne kadar büyük bir nimet olduğunu açıklar lisanı hâl ile.
 
6. İşte ölümü tadış anı olan o bedenleri terk anını yaşayan insanlar, tüm yaptıklarının ve neticelerinin görülmesi için yeni bir bedenle bâ’s olarak, biolojik bedenlerinden çıkarak kişisel kıyâmetlerini yaşarlar.
 
7. Kim zerre ağırlığında bile olsa yâni en önemsiz gördüğü düşünce ve fiillerinin sonucu olan hayrı, kitaplarında yazılı olarak ve eserlerini karşılarında görürler.
 
8. Kim zerre kadar kötü bir düşünce ya da fiil gerçekleştirmişse, bunu da kitabında ve kendi Beyin dalgalarından forme olmuş biçimde karşılarında görürler!..
 
Evet, bu açıklamaya çalıştığımız husus, kişinin, bildiğimiz fizik - biolojik yapısıyla ilgili olan kıyâmetiyle, alakalı olan husus idi.Şimdi de bazı kişilerde gerçekleşen "ÖLMEDEN ÖNCE ÖLMEK" diye tanımlanan başka bir bâtınî anlam ile Zelzele sûresindeki manâyı yorumlamaya çalışalım.1. Mevcûdat şiddetli bir sarsıntı ile sarsılıp basiretinde dağılmaya başladığında. Varlığın aslının, orijininin, Hakkın esmâsı olduğunu müşahede ederek; bu hakikatın ortaya çıkması sonucu, zahir görüntü basiretinde parçalınıp yokolmaya yüztuttuğunda.
 
2. Mevcûdatın özündeki Hakkın varlığı, yâni, o mevcûdâtı var gösteren Allâh isimlerinin manâları, sırları batınken zâhir olmaya başladığında;
 
3.Ve insan, tüm mevcûdatta var sandığı varlıkların bir serâp gibi yokolup, Hakkın varlığı yanında bunların yok hükmünde olduğunu müşahede etmeye başladığında büyük bir hayret ve şaşkınlık içinde, buna ne oluyor böyle ki, her şey yokolup, sadece Allâh vechi Bâki kalıyor, dediğinde.
 
4.Mevcûdât, kendisindeki bütün esmâ manâlarını o basireti açılmış kişiye açıklamaya başlar. Her bir birimin hangi Allâh isminin manâsını açığa çıkarmak üzere varolmuş olduğunu haber verir. Ve anlar ki böylece insan, gayrı bildiği, hep O’nun esmâsının eseri imiş!..
 
5.Ki bütün bunlar rabbinden vahiy ile meydana gelir. Rububiyet mertebesinin hükümleri tüm mevcûdâtta vahiy yollu aşikâr olur. Ve kişi bunu da farkeder!..
 
6. İşte bu ölmeden önce ölmüş insanlar, daha önce neleri nasıl yapmış olduklarını apaçık görecekler ve bunların altındaki sırları da farketmeye başlıyacaklardır.
 
7. Kimden zerre kadar hayırlı bir fiil meydana geldiyse onu ve dolayısıyla neticesini görecek.
 
8. Kimden de zerre kadar şer meydana geldiyse onu da tesbit edecektir.
Yazar: www.duasi.org Arif Selim

İza Zülziletil Ardu Zilzaleha Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları